Her laver hver tiende unge ingenting

10 procent af de 16-29-årige i Fredericia Kommune er ikke i job, under uddannelse eller i et forløb hos kommunen.

Arbejdsløsheden i Fredericia Kommune stikker ud. Især blandt de unge. Mange af dem er nemlig hverken i job eller under uddannelse. I alt er der 811 unge mellem 16 og 29 år, der bare laver ingenting.

Det er et stort potentiale, der går tabt, mener forstanderen på Fredericia Produktionsskole, der har 30 procent færre elever, end budgettet tillader.

- Det er ærgerligt for de 10 procent, som måske forsumper i ikke at lave noget, siger Martin Petersen.

Eleverne er glade for produktionsskolen. Ifølge dem selv ville de bidrage til statistikken, hvis ikke produktionsskolen havde været en mulighed

- Jeg tror bare, at jeg ville have siddet derhjemme og lavet ingenting. Det kommer man ikke videre med, siger Frederik Brandt, der er elev på skolen.

quote

Jeg tror bare, at jeg ville have siddet derhjemme og lavet ingenting. Det kommer man ikke videre med.

Frederik Brandt, elev, Fredericia Produktionsskole

Skolen forsøger at være synlig for alle potentielle elever. De samarbejder med UU-vejledere og jobcentret for at nå ud til de unge, der kunne drage nytte af skolen. Ifølge Martin Petersen ville skolen være et godt tilbud til de mange unge i Fredericia, der står uden job eller uddannelse.

- Det må være bedre, at de unge er i gang med noget, hvor de på sigt kan blive selvforsørgende, end at have dem på overførselsindkomster.

Ifølge forstanderen kan Fredericia Produktionsskole være et af værktøjerne til at få de 16-29 årige aktivereret og i gang med en uddannelse.

- Det kan jeg se på vores statistikker. At det er elever, der kommer videre. De kommer videre i arbejde, eller de kommer videre i uddannelse.

Det er Avisen Danmark, der på baggrund af tal fra Danmarks Statistik har set nærmere på gruppen af unge, hvor tallene i Haderslev og Fredericia stikker ud.