TV der bevæger dig

Højskole i belastet boligområde

Ghetto-bebyggelsen Korskærparken i Fredericia skal nu have en daghøjskole og et værested for 8 til 14-årige.

Korskærparken har i forvejen et medborgerhus.

Kommunen har fået 2,1 millioner kroner af Socialministeriet til de nye tiltag.

Daghøjskolen skal styrke beboernes mulighed for at få et arbejde, leve sundt og deltage i samfundslivet i Danmark.

Værestedet skal være et fristed for børn efter klokken 17. De ansatte skal etablere kontakt til forældrene og støtte familier.

Målet med indsatsen er at mindske kriminaliteten i området, så antallet af dømte reduceres fra 305 personer pr. 10.000 indbyggere i 2010 til under 270 personer i 2015.

Antallet af beboere mellem 18 og 64 år uden tilknytning til arbejde eller uddannelse skal reduceres fra 43 procent til under 40 procent frem til 2015.

I alt har regeringen indgået aftaler med 17 kommuner om 29 boligområder i Danmark. Aftalerne er led i den ghettoplan, regeringen fik gennemført kort før jul sidste år. Den samlede ramme for aftalerne med kommunerne er på 80 millioner kroner.