TV der bevæger dig

Hun blev reddet af aktiv pleje

Anni Andersen i Fredericia var død, hvis ikke kommunens hjemmehjælpere havde fået hende ud af sengen. I dag bliver modellen fra Fredericia anbefalet af hjemmehjælpskommissionen.

04:39

I tre år var Anni Andersen bundet til sengen. Men mere aktiv pleje har reddet hendes liv.

1 af 2

Fredericia Kommune har banet vejen for fremtidens hjemmehjælp, fremgår det af en række anbefalinger fra regeringens hjemmehjælpskommission. Kommissionen foreslår, at de skal have hjælp til selvhjælp i stedet for passiv pleje.

Fredericia har udviklet den ide gennem tre år, og det har givet resultater.

Her har de brugt aktiv pleje i flere år - under devisen "Længst muligt i eget liv".

Bundet til seng

Anni Andersen fik en blodprop for seks år siden, og det slog hende ud. Hun havde i forvejen er dårlig ryg. Hun havde besøg af hjemmepleje tre gange dagligt.

I knap tre år var hun bundet til sin seng, men da hjemmeplejen i Fredericiafor tre år siden skiftede fra passiv pleje til hjælp til selvhjælp fik Anni Andersen massiv hjælp til at komme ud af sengen.

- Jeg havde først ikke lyst, siger hun i dag.

Var død i dag

Et helt team blev sat ind på at få Anni Andersen på benene igen, og lidt efter lidt lykkedes det.

- Hvis ikke de havde fået mig på benene var jeg død i dag.

Se mere i TV SYD kl. 19:30.

Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger:

Her kan du se et uddrag af rapportens vigtigste konklusioner:

* Hjælp til selvhjælp: Borgere, som kan forbedre deres funktionsevne, skal så vidt muligt hjælpes til at klare dagligdagen selv.

* Personer, som har omfattende og meget komplekse behov, skal have grundigere hjælp, der om nødvendigt er koordineret med sygeplejefaglige indsatser.

* Mere målrettede og fleksible såkaldt forebyggende hjemmebesøg, så eventuelle problemer kan tages i opløbet.

* Der skal arbejdes mere systematisk med genoptræningsforløb (såkaldte rehabiliteringsforløb).

* Kommunerne skal begrænse den detaljerede styring af tid og ydelser for at sikre større fleksibilitet i mødet mellem borger og medarbejdere.

* Kommunerne skal sikre bedre samarbejde mellem de forskellige aktører på hjemmehjælpsområdet, det vil primært sige hjemmesygeplejen og hjemmeplejen.

* Både private og kommunalt ansatte i hjemmeplejen skal have et fagligt løft.

* Øget brug af såkaldt velfærdsteknologi og digitale løsninger.

* Der skal skabes gode rammer for frivillig indsats på ældreområdet.

Kilde: Hjemmehjælpskommissionen