TV der bevæger dig

Ingen straffesag mod Thomas Banke

Efterforskning mod Thomas Banke er standset. Sydøstjyllands Politi har i dag meddelt Fredericia Kommune, at efterforskningen mod Thomas Banke er standset, da de ikke finder grundlag for at rejse sigtelse mod ham.

03:19

1 af 2

Det glæder Fredercias nuværende borgmester Kenny Bruun Olsen, Venstre, der i en pressemedelelse siger:

- Politisagen mod Thomas Banke blev indledt, da flere borgere i starten af året anmeldte ham for misbrug af kommunale midler og overtrædelse af loven om euforiserende stoffer samt færdselsloven. Nu har politiet konkluderet, at der ikke er grundlag for at rette sigtelse mod ham, og det glæder mig naturligvis på Thomas' vegne.

- Da et samlet byråd sidste år udtrykte mistillid til Thomas Banke som borgmester drejede det sig ikke om, at vi mistænkte Thomas for at have begået ulovligheder. Vi reagerede på nogle forhold i hans ageren, som vi ikke fandt politisk acceptable, og vi traf derfor en politisk beslutning. Det ændrer den nuværende afgørelse fra politiet ikke på. For både Fredericias og Thomas Bankes skyld håber jeg, at det nu bliver muligt for alvor at lægge sagen bag os og se fremad, slutter borgmester Kenny Bruun Olsen.

Tilfreds Thomas Banke

Siden december 2012 har Sydøstjyllands Politi efterforsket flere politianmeldelser mod ham. Men anklagemyndigheden meddelte i dag Thomas Banke, at efterforskningen bliver standset.

Thomas Banke er selvsagt tilfreds med anklagemyndighedens afgørelse.

- Jeg har vidst og hele tiden sagt, at jeg ikke havde begået noget kriminelt. Jeg har erkendt, at jeg har sjusket, og det har jeg beklaget igen og igen, siger Thomas Banke til Fredericia Dagblad.

- Men jeg kunne ikke drømme om at lægge kommunekassen til last. Det har jeg politiets ord for nu, og det er jeg glad for, siger han.

Anmeldelserne handler både om bedrageri mod Fredericia Kommune, kørsel i morfinpåvirket tilstand og misbrug af morfin.

I alle tilfælde fastslår anklagemyndigheden, at der ikke er formodning om, at Thomas Banke har haft til forsæt at begå noget strafbart, og at der i relation til morfinmisbruget ikke ligger rimelig formodning om, at der er begået strafbare forhold.

Se hele politiets pressemeddelelse om afgørelsen her: