TV der bevæger dig

Kamp om trafikinvesteringer

Kommunerne i Trekantområdet går nu på barrikaderne for en ny Lillebæltsbro 100 meter nord for den eksisterende nye Lillebæltsbro.

05:48

Sådan kan den nye bro komme til at se ud sammen med den eksisterende.

1 af 2

Fredericia Kommune og Foreningen Trekantområdet præsenterer planen på et borgermøde i Panorama Biografen i Fredericia mandag aften. Her vil borgmester Thomas Banke (V) og direktør for Trekantområdet Susanne Krawack søge opbakning til planen hos borgerne.

- En ny Lillebæltsforbindelse parallelt med den nuværende motorvejsbro mellem Strib og Erritsø er både bedre og billigere end den foreslåede Kattegatbro mellem landsdelene, mener Thomas Banke.

Den nye bro over Lillebælt skal bære den vestgående trafik på E20, mens den østgående skal bruge den eksisterende bro. Den gamle Lillebæltsbro skal fortsat være for lokal trafik mellem Fredericia og Middelfart.

Behov fra 2025

Den eksisterende Lillebæltsbro har seks spor, så der bliver først behov for en ny bro, når motorvejsnettet på begge sider af Lillebælt er blevet udbygget.

Prognoser for trafikudviklingen viser, at Lillebæltsbroen begynder at blive overbelastet fra 2025.

Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen har peget på, at den nye forbindelse over Lillebælt skal tænkes sammen med planerne om en Hærvejsmotorvej fra Hobro til grænsen og den fremtidige afvikling af togtrafikken.