TV der bevæger dig

Knastør natur gør åben ild forbudt

Fra onsdag den 23. juli 2014 er der indført forbud mod brug af åben ild og afbrænding i Kolding og Fredericia kommune

Den meget varme sommer har gjort naturen meget tør. Derfor nedlægges der forbud mod brug af åben ild. Det er stadig tilladt at bruge grill etablerede bålsteder ved stranden og flytbare bålsteder i villahaver og lignende.

Forbuddet vurderes løbende ud fra DMI's Tørkeindex og vejrudsigten og kan også komme til at omfatte Vejle, Billund og Vejen Kommuner. Disse kommuner opfordrer borgerne til at være forsigtige med brug af åben ild.

Afbrændingsforbuddet er udstedt af beredskabsmyndighederne i Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner.

 

FAKTA

Afbrændingsforbuddet indføres i medfør af bekendtgørelse nr. 679 af
den 14. juni 2013 § 11

Overtræder man forbuddet kan det give bøde eller op til 4 måneders
fængsel. I grove tilfælde, kan straffen være 2 års fængsel, hvis der ved
overtrædelsen er:

1) voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller
fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk vinding for den pågældende selv
eller andre.