Kommune indkalder kritikere

Det er de store virksomheder, der løber med det hele. Kommunernes udbuds- og indkøbspolitik får mange hårde ord med på vejen. Nu indbyder Fredericia Kommune til informationsmøde.

Erhvervslivets kritik - for eksempel af Statens og Kommunernes Indkønbs Service - er vokset. Reglerne er vedtaget af EU, men fortolkes forskelligt og favoriserer ifølge kritikerne de store totalleverandører. Kritikerne peger blandt andet på, at indkøbspolitikken ofte betyder en langsom og ufleksibel ordning.  

Lang tænkepause

Fredericia Erhvervsforening, der længe har ønsket mere dialog med kommunen om emnet, er godt tilfreds med invitationen til mødet den 24. november og opfodrer alle interesserede virksomheder til at møde op. Invitationen kommer dog efter et års tænkepause i Fredericia Kommune.
Mødet afholdes den 24. november 2010 kl. 15.30 - 17.30 i Byrådssalen.