Kronprinsesse Mary indviede miljøvenligt flis-kraftværk

Fint besøg på Skærbækværket onsdag. Kronprinsesse Mary kom for at sætte det nye flis-kraftværk i gang.

Efter godt tre års intenst arbejde med at ombygge værket kunne kronprinsesse Mary indvie kraftvarmeværket i Skærbæk ved Fredericia, der nu er i stand til at levere el og varme uden at fyre med fossile brændsler.

Skærbækværket har været igennem en omstilling fra sort til grøn energi. Kraftvarmeværket blev i 1951 bygget til at fyre med kul. I 1997 blev det bygget om til at fyre med gas, og nu er det bygget om til at fyre med flis af resttræ fra bæredygtigt skovbrug.

- Ved at skifte til bæredygtig træflis reducerer vi Skærbækværkets årlige CO2-udledning med omkring 250.000 tons CO2. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra mere end 125.000 biler, siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i Dong Energy.

Den 31. oktober skifter Dong Energy navn til Ørsted.