Landsret halverer straf til forældre for omskæring af døtre

Landsretten finder somaliske forældre skyldige i at have ladet to døtre omskære, men sænker straffen.

Et somalisk forældrepar bosat i Fredericia er ved Vestre Landsrets afdeling i Kolding onsdag fundet skyldige i at have ladet deres to døtre omskære. 

Moren og faren blev i april fundet skyldige og idømt halvandet års ubetinget fængsel ved Retten i Kolding. Men landsretten ændrer nu byrettens dom til fængsel i ni måneder.

Pigernes mor udvises desuden betinget med en prøvetid på to år, sådan som hun også blev det af byretten.

Retsformand Lis Frost siger, at retten har fundet forældrene skyldige i at have ladet pigerne omskære under en rejse til Afrika i 2015.

Her fik pigerne på 8 og 15 år bortskåret de yderste dele af klitoris.

Når retten sænker straffen, hænger det sammen med, at der ikke foreligger oplysninger om, hvilken betydning indgrebet har haft for pigerne.

- Der er ikke tilvejebragt nærmere oplysninger om indgrebets betydning for pigerne, herunder betydning for deres seksualliv.

- På den baggrund er der enighed om, at fængselsstraf i den konkrete situation må udmåles forsigtigt som følge af de manglende oplysninger, siger retsformanden.

Forældrene har nægtet sig skyldige og anfægtet, at pigerne overhovedet er blevet omskåret.

De har på eget initiativ fået pigerne undersøgt på et privathospital. Her var vurderingen, at pigerne ikke var blevet omskåret.

Forsvarsadvokat Palle Viuff, der repræsenterer den 40-årige mor, siger, at han er godt tilfreds med, at straffen sænkes i forhold til byretsdommen.

- Men vi havde helst set en frifindelse, siger advokaten, der sammen med sin klient vil overveje, om man skal ansøge om at få sagen for landets højeste retsinstans, Højesteret.

Anklager i sagen Rikke Simonsen havde argumenteret for en skærpet straf.

- Jeg er glad for, at forældrene er fundet skyldige i henhold til anklageskriftet. At straffen er udmålt, som den er, må jeg tage til efterretning, siger hun.

Sagen er principiel, da det kun er anden gang, at der fældes dom i en sag om kvindelig omskæring.

Første gang var i 2009, da en kvinde blev idømt to års fængsel ved Retten i Glostrup. Dommen blev gjort delvist betinget.