Lillebælt spærres for sejlads i perioder

Et område ved den gamle Lillebæltsbro bliver i perioder spærret for sejlads i ugerne efter EU-valget. De gamle højspændingsledninger skal tages ned.

De fire højspændingsmaster krydser Lillebælt, men de er ikke længere i brug. Derfor firer Energinet.dk de tonstunge ledninger ned på bunden af bæltet. Herefter rulles de op på den jyske side af bæltet.

- Bæltet spærres af for de sejlendes sikkerheds skyld, men vi spærrer kun af i op til fire timer ad gangen i ti dage i den periode. Vi beklager for de gener, vores arbejde må medføre. Samtidig anmoder vi alle sejlende om at holde sig orienteret om forholdene i området i denne periode, siger projektleder Bjarke Jensen.

 

Energinet.dk har planlagt ti afspærringer fra kl. 10 til 14. Se nedenstående tidsplan for afspærring: