TV der bevæger dig

Livsfarligt at komme på sygehus

Mindst 100.000 patienter bliver hvert år ofre for fejl under sygehusindlæggelse. Omkring 5.000 dør af de såkaldt utilsigtede hændelser.

01:53

Lægestuderende uddelte "uniformer" til mulige pårørende til patienter.

1 af 2

Dansk selskab for Patientsikkerhed har siden 2001 arbejdet for at forbedre patientsikkerheden, og Tryg Fonden har i de seneste år støttet en række projekter om patientsikkerhed.

De to organisationer er nået frem til, at patientsikkerhed er alt for vigtigt til, at den alene kan overlades til sygehusene.

Derfor arbejder de på at inddrage den enkelte patient og pårørende i arbejdet.

Tirsdag uddelte de 5.000 T-shirts på banegården i Fredericia for at gøre opmærksom på, at patienter og pårørende selv skal tage et ansvar for patientsikkerhed.

Pårørende kan følge tre enkelte råd:

1. Gå med til patientsamtaler og lydt, så vigtig information ikke går tabt.
2. Stil spørgsmål, når der er tvivl.
3. Tjek medicinen og doseringerne.

Kun patienten har fuldt overblik

De pårørende og patienten er de nærmeste til at opdage fejl og uhensigtsmæssigheder. Patienten er den eneste person i et ofte langt sygdomsforløb, der har et samlet overblik.

Hvert år indlægges 1,2 millioner personer på et sygehus i Danmark.

Siden 2004 har ansatte på sygehuse haft pligt til at indberette utilsigtede hændelser.

Sidste år blev det til 34.418 rapporter.

Hvis man ikke dør af en utilsigtet hændelse på et sygehus, kan man i gennemsnit regne med syv ekstra sengedage.

Hjemmesiden for Dansk selskab for Patientsikkerhed.