Må ikke bygge boliger på Kemira-grund

Fredericias drøm om at bygge boliger på Kemira-grunden er bristet.

Miljøcenter Odense har givet sit bud på, hvad der må bygges på den gamle industrigrund i første parket på Fredericia Havn. Og ifølge miljøcentret vil det ikke være muligt at opføre boliger, butikscentre, hoteller og  institutioner på grunden.

Miljøcentrets udkast blev sendt til Fredericia Kommune allerede 16. juli, men kommunen har ikke offentliggjort udkastet.

Sikkerhedszoner

Miljøcentret skal tage stilling til, hvor stor sikkerhedszonerne skal være omkring Shell olie- og gasterminal på Fredericia Havn. Og der er udregnet to zoner.

En tæt på olieterminalen, hvor sikkerhedskravene er meget strenge - og en anden i en cirkel på 500 meter rundt om terminalen. Inden for dette område - zone 2 - er det kun tilladt at bygge mindre erhverv og kontorer - og bygningerne skal overholde særlige krav. Bl.a. må der ikke drives erhverv, som kan udgøre en fare for at udløse en domino-effekt, så olie-terminalen sættes i brand.

Kan kun skræmme

Fredercia Kommune anfægter Miljøcentrets udlægning.

- Det her kan kun skræmme fredericianerne fra vid og sans, siger borgmester Thomas Banke (V). De får et helt forkert indtryk af, hvor farlig den virksomhed er.

Værft jaget ud af byen

I forbindelse med planerne for Kemia-grunden blev Fredericia Værfts leje-aftale på en nabo-grund sagt op. Derfor flytter værftet - og 400 arbejdspladser - nu til Lindø Værftet.

Hvis projektet ikke kan gennemføres, skal Fredericia Kommune betale 110 mio. kr. til Realdania, som er hovedaktionær i selskabet Fredericia C. I forvejen har kommunen investeret 114,5 mio. kr. i Fredericia C.