Massiv forurening fra Shell i Fredericia

Beboerne i Fredericia bliver udsat for massiv forurening fra giftige oliedampe fra Shells og udskibning af råolie fra havnen i Fredericia.

Hvert år slipper 4.000 ton giftige oliedampe ud, oplyser Dansk Miljøteknologi, som en række miljøteknologiske virksomheder står bag.

Forureningen består af kulbrinter, som generer menneskers luftveje, skader plantelivet, forsurer vandløb og er medvirkende til skovdød.

95 procent kan genanvendes

Dansk Miljøteknologi har beregnet, at 95 procent af de giftige dampe kan opsuges og genanvendes for en beskeden investering på 50 millioner kroner. Anlægget kan tjene sig selv hjem i løbet af fire til ni år.

Metoden til genindvending af oliedampe bruges blandt andet på Statoils raffinaderi i Kalundborg.

Politikerne har kendt til forureningen siden slutningen af 1990'erne, men trods flere tilløb er det ikke blevet til et indgreb mod Shell og DONG, som fører råolie fra Nordsøen frem til raffinaderiet i Fredericia.

Shell står over for en fornyelse af miljøgodkendelsen. Den skal behandles af Miljøstyrelsens center i Odense.

Direktør Thomas Jenke sagde allerede i 2008, at Shell i Fredericia har sendt forslag til tre løsningsmuligheder til myndighederne. I dag oplyser Shell, at man endnu ikke har fået svar.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Miljøcenter Odense.