Miljøminister: Taulov Mejeri er ikke farlig

Miljøminister Karen Ellemann (V) mener ikke, at Taulov Mejeri er en farlig virksomhed. Hun vil ikke ændre risikovurderingen for ostemejeriet efter giftudslippet i december.

Ministeren har svaret på et spørgsmål fra Folketingets Forsvarsudvalg, foranlediget af Hans Kristian Skibby (DF). Han ønskede at vide, om miljøministeren mener, at Arla skal have sin vurdering i forhold til risikobekendtgørelsen ændret.

Vil ikke ændre

- Jeg finder ikke, at giftudslippet den 17. december 2010 giver anledning til at ændre på denne vurdering, skriver ministeren i sit svar.

Miljøstyrelsen Odense (tidl. Miljøcenter Odense) har til ministeren oplyst følgende:

- Taulov Mejeri er ikke en risikovirksomhed.  Det er sket med baggrund i risikobekendtgørelsens paragraf 1, stk. 2, nr. 2 litra b, idet der ikke er naboer inden for 200 meter fra mejeriet samtidig med, at kemikalier omfattet af risikobekendtgørelsen ikke forefindes i større mængder end angivet i bekendtgørelsens bilag.

Hærværk bag udslip

Den sammenblanding af rengøringsmidler, der var skyld i dannelsen af de potentielt farlige dampe ved uheldet den 17. december 2010, var kemikalier, der ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen, hedder det i redegørelsen.

Arla har siden sagt, at sammenblandingen skete på gulvet og ikke i tankene. Derfor tyder det på, at giftudslippet skyldes hærværk - og sagen er anmeldt til politiet.