Million-regning for at fjerne forurening ved Shell Raffinaderiet

10 til 13 millioner kroner kommer det til at koste Shell Raffinaderiet i Fredericia at fjerne en olieforurening under raffinaderiets parkeringsplads.

Oprensningen vil ske både ved hjælp af afgravning af jord og ved vakuum-oprensning, hvor afgravning ikke er muligt.

Under arbejdet med renovere et cykelskur opdagede Shell Raffinaderiet i Fredericia i 2014 en forurening under virksomhedens parkeringsplads. Siden har raffinaderiet foretaget en lang række boringer og undersøgelser for at kortlægge forureningens omfang og finde ud af, hvordan den kan fjernes. 

Det skønnes, at prisen for oprensningen vil være i omegnen af 10-13 millioner kroner. Raffinaderiet har haft et tæt samarbejde med Miljøstyrelsen om forureningen. Den endelig startdato for selve oprensningsarbejdet bliver meddelt senere.

Forureningen består af mellem 60 og 190 kubikmeter olieprodukter, der stammer fra utætheder i kloakrør ført under parkeringspladsen. Disse kloakrør ledte blandt andet spildevand og overfladevand fra et for længst nedlagt anlæg på den modsatte side af Egeskovvej til raffinaderiets egen spildevandsbehandling.

Kloakrørene er ikke forbundet til det almindelige kloaknet, og skaderne på rørene er blevet udbedret. 

 

Ingen trussel mod drikkevandet

Boringerne og undersøgelserne viser, at forureningen er stabil og ikke flytter sig. Den udgør således ikke en trussel mod drikkevand eller eksempelvis Lillebælt. Der er heller ikke risiko forbundet med ophold på parkeringspladsen.

Udbredelsen af forureningen svarer omtrent til parkeringspladsens asfalterede areal. Herunder findes forureningen i varierende dybder ned til maksimalt ca. 15 meter under terræn.
- Vi er utrolig kede af at have været årsag til denne forurening og vil snarest muligt gå i gang med oprensningen, siger raffinaderiets administrerende direktør Andreas Krobjilowski i en pressemeddelelse om forureningen.

Dansk Olieselskab A/S, der senere på året efter planen overtager ejerskab og drift af raffinaderiet, er helt indforstået med oprensningsplanen.