Mindre kontrol med ledige i frikommuner

Vejle og Fredericia kommuner vil bruge deres status som frikommuner til et opgør med de stive regler for ledige.

Ifølge Vejle Kommune bruger de kommunale sagsbehandlere 75 procent af deres tid på administration og kun 25 procent på borgerkontakt.

De to kommuner vil give velfungerende arbejdsløse, som blot har en kortere ledighedsperiode, mulighed for hurtigt og effektivt at smutte gennem dagpengesystemet, mens andre skal have mere støtte og vejledning.

Hvis de ledige ikke har mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, skal de have mulighed for at bidrage til samfundet på en anden måde, for eksempel gennem frivilligt arbejde.

Fredericia går så langt, at alle skal have beskæftigelsesgaranti.

Meningsløs aktivering

Begge kommuner mener, at de kommunale sagsbehandlere kan få frigjort masser af kræfter, hvis de slipper for kontrol- og administrationsopgaver. Samtidig skal virkningsløs aktivering fjernes.
 
Frikommunerne får ikke helt frit spil.

De enkelte forsøg skal godkendes af Indenrigsministeriet, og Folketinget skal tillade dispensation for gældende lovgivning.

Du kan hente ansøgningerne om at blive frikommune fra Vejle og Fredericia på ministeriets hjemmeside.

Vejle Kommunes ansøgning.

Fredericia Kommunes ansøgning.