Multi-religiøs legeplads i Fredericia

Nu får Fredericia en multireligiøs legeplads, der består af tre legehuse - en kirke, en moske og et hindutempel. 

Projektet "Legebro mellem tro" er blevet til med støtte fra Fredericia Kommunes integrationspulje og arealudviklingsselskabet Fredericia C, som råder over arealet, hvor Kemira oprindeligt lå.

Projektet har tre vigtige formål:
For det første at bringe mennesker med forskellige religiøse og kulturelle baggrunde sammen.

For det andet at bygge noget til fremtiden, nemlig til dem, der er børn nu. Initiativtagerne vil vise børn, at man godt kan lege sammen, selvom man er forskellig.  

For det tredje har gruppen ønsket at huske alle på Fredericias historie som en fristad, som for over 300 år siden fik religionsfrihed takket være kongelige privilegier. Det betød, at Fredericia allerede i slutningen af 1700-tallet var en multikulturel by.

Legepladsen invies lørdag den 7. august.