TV der bevæger dig

Næsten en milliard til Fredericia

Fredericia er den store vinder, når der i år uddeles 11 milliarder kroner til renoveringer af boliger fra Landsbyggefonden. Fredericia får næsten en hel milliard til renovering af 1242 boliger.

Millionerne kommer til at rulle i bl.a. Korskærparken (billedet)

- I år giver Landsbyggefonden et rekordstort støttebeløb til renoveringer, siger Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter. Over de næste år renoverer vi samlet set mere end 40.000 almene boliger. Det giver arbejde til omkring 10.000 håndværkere de kommende år. Renoveringerne er fordelt over hele landet, og er med til at holde hånden under bygge- og anlægsbranchen. Det er vigtigt ? særligt i en tid, hvor der er mangel på arbejdspladser.

Kickstart for Fredericia

Boligkontoret Fredericia får 531 millioner kroner til Sønderparken og Korskærparken. Og boligselskabet Boli.nu tildeles 328 mio. kr. til renoveringer i Korskærparken og Randalsparken.

- Det bliver en kick-start for Fredercia, siger direktør Finn Muus, Boligkontoret Fredericia, til TV SYD.

Boligselskaberne i Fredericia har mange projekter - også ud over dem, som nu får støtte fra Landsbyggefonden. Frem til 2016 er der projekter for 2,3 milliarder kroner.

1242 boliger renoveres

Landsbyggefonden sikrer, at 1242 boliger i Fredericia bliver renoveret. De første projekter er netop nu i udbud og arbejdet vil begynde allerede i år.

I TV SYDs område bliver der uddelt knap 1,4 mia. kr.

to projekter i Esbjerg får 126 mio. kr. I Sønderborg er der 110 mio. kr. i støtte til et projekt.

I Billund får boligforenngen næsten 72 mio. kr. til to projekter. Og i Varde har tre projekter fåret 30 mio. kr. Dertil kommer projekter i Nordborg (61. mio.kr.), Tinglev (3 mio. kr.), Ribe (31 mio.kr.) og Vejle (716.000 kr).

De mange renoveringsprojekter i den almene sektor spænder bredt fra altaner over energiforbedringer til helhedsplaner. Nogle boliger bliver energirenoveret, så de bliver mere miljørigtige, mens andre bliver moderniserede, så de generelt er bedre at bo i. Andre igen bliver tilpasset de helhedsplaner, der i disse år skal skabe bedre boligområder med mere liv og tryghed for den femtedel af befolkningen, der bor i den almene sektor.

Fakta: Landsbyggefonden

Landsbyggefonden støtter renoveringer i boligafdelinger ud fra et trangsprincip. Alle boligafdelinger kan således opnå renoveringsstøtte, hvis behovet er til stede. For at opnå støtte til et stort renoveringsprojekt, skal der foreligge en helhedsplan for den fysiske renovering og den boligsociale indsats samt et overblik over den driftsøkonomiske genopretning.

Landsbyggefonden blev oprettet i 1967 med det formål at yde økonomisk og sagkyndig bistand til de almene boligorganisationer. Landsbyggefonden finansieres via indbetalinger fra almene boligafdelinger samt indbetalinger fra lejere i afdelinger, hvis lån er afviklet.