Naturpark Lillebælt er nu en realitet

Naturpark Lillebælt er nu en realitet. Friluftsrådet har optaget Lillebæltområdet som pilotpark i rådets frivillige mærkningsordning Danske Naturparker.

Det er flere års samarbejde mellem Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner, der nu bærer frugt. Godkendelsen af Naturpark Lillebælt som pilotpark er sidste stadie, før den endelige godkendelse som Dansk Naturpark.

Mærkningsordningen Danske Naturparker er udviklet af Friluftsrådet, og åbnede i sommeren 2013. Ordningen skal certificere områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder. Mærkningen må ikke forveksles med det nationale koncept for de danske nationalparker, som er statsligt reguleret - medens naturparkerne bygger på frivillighed og lokale kræfter.

Mærket Danske Naturparker skal fortælle de besøgende, at foruden en fantastisk natur, kan de også møde særlige faciliteter som giver gode friluftsoplevelser. F.eks. stisystemer, overnatningspladser, formidlingssteder, naturvejledning, bådebroer og andre faciliteter.

Med kvalitetsstemplet skal Naturpark Lillebælt leve op til nogle helt særlige kriterier fastsat af Friluftsrådet.

Naturpark Lillebælt markerer udnævnelsen til pilotpark den 1. maj.

- Se kriterierne for at blive naturpark her

 

Fakta om Naturpark Lillebælt: