TV der bevæger dig

Naturpark Lillebælt er nu en realitet

Naturpark Lillebælt er nu en realitet. Friluftsrådet har optaget Lillebæltområdet som pilotpark i rådets frivillige mærkningsordning Danske Naturparker.

00:53

I de kommende to år skal de sidste detaljer finpudses omkring den 43.000 hektar store naturpark Lillebælt. Foto:Steen B. Frandsen, Kolding Kommune

1 af 2

Det er flere års samarbejde mellem Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner, der nu bærer frugt. Godkendelsen af Naturpark Lillebælt som pilotpark er sidste stadie, før den endelige godkendelse som Dansk Naturpark.

Mærkningsordningen Danske Naturparker er udviklet af Friluftsrådet, og åbnede i sommeren 2013. Ordningen skal certificere områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder. Mærkningen må ikke forveksles med det nationale koncept for de danske nationalparker, som er statsligt reguleret - medens naturparkerne bygger på frivillighed og lokale kræfter.

Mærket Danske Naturparker skal fortælle de besøgende, at foruden en fantastisk natur, kan de også møde særlige faciliteter som giver gode friluftsoplevelser. F.eks. stisystemer, overnatningspladser, formidlingssteder, naturvejledning, bådebroer og andre faciliteter.

Med kvalitetsstemplet skal Naturpark Lillebælt leve op til nogle helt særlige kriterier fastsat af Friluftsrådet.

Naturpark Lillebælt markerer udnævnelsen til pilotpark den 1. maj.

- Se kriterierne for at blive naturpark her

 

Fakta om Naturpark Lillebælt:

  •  I de kommende to år skal de sidste detaljer finpudses omkring den 43.000 hektar store naturpark inden den endelige godkendelse foreligger.
  •  Etablering af en naturpark i og omkring Lillebælt har været drøftet gennem flere år i de tre kommuner. Arbejdet med udvikling af en naturpark vil styrke det tværkommunale samarbejde om natur- og kulturbaseret destinations- og oplevelsesudvikling.
  •  Formålet med at etablere en naturpark på tværs af kommunerne i og omkring Lillebælt er, at sætte fokus på områdets naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov.
  •  Naturpark Lillebælt realiseres under Friluftsrådets mærkningsordning ?Danske Naturparker?.
  •  Frivillighed og borgerinddragelse er nøgleord i naturparkerne, og eksempelvis vil eventuelle tiltag på private jorder udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler.
  •  En naturpark hindrer ikke eller sætter restriktioner på erhvervsudviklingen i området, men vil snarere give mulighed for udvikling af nye job og virksomheder.
  •  Lillebælt er et unikt hav- og fjordområde med en internationalt set enestående sammensætning af natur, landskab, kultur og geologi.
  •  En naturpark omkring Lillebælt og på tværs af kommunerne vil kunne forstærke områdets identitet, og vil fungere som en paraply, hvorunder der kan udvikles rekreative og kommercielle tilbud med afsæt i områdets vand-, natur-, kultur-, turisme- og erhvervsmæssige tilbud til lokalbefolkningen og turister. Derfor vil Naturpark Lillebælt være til gavn for de mennesker der bor og arbejder her, samt de der kommer rejsende til.
  •  Naturparken er et centralt element i udviklingen af Destination Lillebælt, samtidig med at naturparken vil øge tilgængeligheden til området for alle, samt give mulighed for at skabe en række initiativer for og med frivillige, virksomheder, foreninger, skoler m.fl.

 

- Se den geografiske afgrænsning af Naturpark Lillebælt her