Nedsat hastighed forude: Den nye Lillebæltsbro skal renoveres

Efter påske genoptager Vejdirektoratet renovering af Den Nye Lillebæltsbro.

Det næste halve år må du sætte farten ned, når du krydser Den nye Lillebæltsbro.

Efter påske går et større malerarbejde nemlig i gang på broens stålkonstruktion, og derfor vil hastighedsgrænsen blive nedsat til 80, og det langsomme spor vil blive inddraget i udvalgte tidsrum.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

I år er det stålkonstruktioner i broens sydside samt mindre restarbejder på broens nordside, der skal færdiggøres. 

Broen skal have en ny overfladebehandling for at forlænge dens levetid. Årets arbejder forventes at være afsluttet med udgangen af september.

Arbejdet på broen omfatter først afrensning af nedslidt overfladebehandling på stålkassedragerens spidsplader, sidetårnskonstruktioner, låseklemmer og penduler samt inspektionsvogne. Derefter påføres ny rustbeskyttende overfladebehandling. Malingen skal beskytte broens stålkonstruktioner og forventes at holde 25 til 40 år.

- Nu skal vi i gang på broens sydside – i den side, hvor trafikken kører fra Jylland mod Fyn. Vi skal fra belægningskanten ved autoværnet til brokassens yderkant afrense og male broens stålkonstruktioner. Vi arbejder altså på broens yderside. Sidste år blev arbejdet udført på broens nordside, men vi nåede ikke helt i mål, og derfor gør vi desuden nordsiden færdig i løbet af foråret, siger Peter Holt, fagprojektleder i Vejdirektoratet.

Renoveringen udføres i etaper og starter på hængebroens sidefag ved Jylland og afsluttes ved sidefaget mod Fyn. I takt med fremdriften vil arbejdet bevæge sig, og deletaperne udgøres af arbejdsstrækninger på cirka 150 meter ad gangen.

Som udgangspunkt må entreprenøren arbejde på hverdage klokken 7 til 18 og lørdage klokken 7 til 14. I disse tidsrum udføres afrensning og maling samt støjende arbejder i malerbokse. Aften og nat kan der forekomme ikke-støjende arbejder såsom forberedelse til næste dags arbejde.

Begynder tirsdag efter påske

Vejdirektoratet tilstræber, at trafikanterne generes mindst muligt. Fra tirsdag efter påske får entreprenøren tilladelse til at benytte det yderste spor i retning mod Fyn til arbejdsareal. 

Når trafikbelastningen ændrer sig i takt med genåbningen af Danmark, vurderes det, om der er behov for at ændre på trafikafviklingen.

Der bliver dog en hastighedsnedsættelse til 80 kilometer i timen i den side, hvor der arbejdes.