Nu skal der være en god tone i lokalpolitikken i Fredericia

Lokalpolitikerne i Fredericia har indgået en konstitueringsaftale, der mest af alt minder om en fredsaftale.

Aftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Partierne har forpligtet sig til at holde en god tone byrådsmedlemmerne imellem.

Lokalpolitikerne har også givet håndslag på, at de vil arbejde for fire stabile år, hvor byrådsarbejdet er kendetegnet ved et ansvarsfuldt og forpligtigende tværgående samarbejde med respekt for partiernes individuelle politiske holdninger.

Jacob Bjerregaard (S) bliver borgmester fra 1. januar, mens Susanne Eilersen (DF) bliver 1. viceborgmester.

Konservative sikrer sig èn formandspost i de politiske udvalg, Socialdemokraterne tre, Dansk Folkeparti én og Venstre to.

Jane Findahl (SF) får en særlig opgave som formand for udvalget for udvikling af politisk struktur.

Den seneste valgperiode i Fredericia har været præget af borgmesterskift og omfattende stridigheder i især Venstre.