Nye oplysninger om havneselskab i Fredericia: - Der tegner sig et billede af en usund kultur

En ny sag kan være under opsejling i Fredericia Kommune, hvor nye bilag fra havneselskabet ADP tilsyneladende viser et 'luksusliv' på borgernes regning.

Dyre middage, rejser med ægtefæller og koncertbilletter er bare nogle af de ting, der har fået byrådet i Fredericia kommune til at reagere. De vil nu have undersøgt havneselskabet ADP efter en whistleblower har fremlagt bekymrende bilag til kommunen.

Det bekræfter gruppeformand og første viceborgmester i Fredericia Kommune, Susanne Eilersen (DF).

- Vi har kontakt til Horten (Red. Advokatselskab), ja, siger hun.

quote

Jeg kan ikke konkludere noget på nuværende tidspunkt, men det tegner sig til, at der har været en usund kultur i forhold til repræsentation og arrangementer.

Susanne Eilersen (DF), viceborgmester


Tirsdag i sidste uge blev viceborgmesteren præsenteret for en række bilag, der er inden for repræsentationskontoen for ADP, hvilket indeholder bilag for aktiviteter som rejser og arrangementer. 

Bilagene skulle ifølge Fredericia Avisen , der har set bilagene, indeholde udgifter som flybilletter til 57.500 kroner, VM kundearrangementer for cirka 63.000 kroner og cirka 51.000 kroner og et kundearrangement i tivolirevyen med overnatning til cirka 13.000 kroner. Alt i alt er der tale om bilag for millioner i selskabet, der er kommunalt ejet, skriver avisen.  

- Jeg blev meget overrasket og forundret over det. Jeg kan ikke konkludere noget på nuværende tidspunkt, men det tegner sig til, at der har været en usund kultur i forhold til repræsentation og arrangementer. Det vil vi gerne have klarhed over, fortæller Susanne Eilersen (DF). 

Derfor har man bedt ADP om en redegørelse. 

- Det er korrekt, at vi har dialog med APD om at kigge på tingene, forklarer viceborgmesteren. 

Borgmester Steen Wrist (S) bekræfter ligeledes, at man er i dialog med havneselskabet.

– Jeg kan bekræfte, at Fredericia Kommune er blevet forelagt materiale om nogle forhold i ADP. Da jeg blev orienteret af kommunaldirektøren og efterfølgende mødtes med gruppeformændene, var der bred enighed om, at vi skulle handle og indkalde det samlede byråd om sagen. På den baggrund har Fredericia Kommune i sidste uge bedt ADP om en redegørelse. Som jeg tidligere har sagt, er vi nødt til at få det undersøgt, når vi præsenteres for noget, der kan rejse tvivl om hvorvidt tingene er gået rigtigt til. Det er vi i en god dialog med ADP om, udtaler Steen Wrist (S).

Til Fredericia Dagblad forklarer formand for ADPs bestyrelse, Erik Østergaard, at man tidligere selv har undersøgt og håndteret 'påståede uregelmæssigheder', og at der er et godt kontrolmiljø i selskabet. Han bekræfter ligeledes kontakten med kommunen og advokatselskabet Horten.

- Da undersøgelserne ligger en del år tilbage, forstår vi godt, at vores nuværende ejere ønsker en redegørelse fra ADP, og selskabet er allerede i god dialog herom med kommunens rådgivere, herunder Horten Advokater. Vi har, indtil denne redegørelse foreligger, umiddelbart ikke yderligere kommentarer, skriver Erik Østergaard i en mail til dagbladet.

Tvivl om habilitet

Bilagene skulle angiveligt stamme fra før den 1. januar 2021, hvor den nuværende borgmester Steen Wrist (A) indtrådte som ny næstformand i selskabet ADP. Indtil da var det den tidligere borgmester, Jacob Bjerregaard, der sad som kommunens repræsentant som næstformand i selskabet. 

- Vi havde en tvivl om, hvorvidt Steen Wrist (S) var inhabil, da jeg sammen med Peder Tind (V) gik til kommunaldirektøren for at få holdt et møde. Derfor holdt vi først et gruppeformandsmøde tirsdag og derefter et byrådsmøde torsdag aften, hvor borgmesteren så var med, fortæller Susanne Eilersen (DF).

Tirsdag morgen skulle byrådspolitikerne ekstraordinært mødes, men Susanne Eilersen (DF) vil ikke uddybe, hvad mødet handler om, da det er en lukket sag, fortæller hun.