TV der bevæger dig

Nye siloer på vej i Fredericia

En ny lokalplan der gør det muligt at opføre 35 meter høje kornsiloer på havnen, skal nu i politisk behandling.

Ny lokalplan skal gøre det muligt at opføre 35 meter høje siloer på Fredericia Havn.

10 nye kornsiloer med en højde af 35 meter skyder måske snart op på Fredericia Havn. Torsdag i næste uge skal politikerne behandle forslaget til en ny lokalplan, der gør det muligt at opføre siloerne.

Hvis det bliver vedtaget, kommer der en høringsperiode på otte uger, hvor borgerne får mulighed for at komme med deres kommentarer og meninger.

Det er Fredericia Shipping, der ønsker at opføre siloerne, som flere beboere i området ikke bryder sig om.

De nye siloer er 15 meter højere, end den nuværende lokalplan tillader, og det er derfor, at politikerne nu ønsker at vedtage en ny lokalplan for området.

 

Fakta

  • By- og Planudvalget besluttede på et møde den 8. februar at give afslag på Fredericia Shippings ansøgning om dispensation fra den gældende Lokalplan 26 til at opføre 10 kornsiloer med en højde på 35 meter på Fredericia Havn.
     
  • Da den gældende lokalplan for området kun tillader byggeri med en maksimal højde på 20 meter, besluttede By- og Planudvalget i stedet at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan, der skal sikre den fortsatte udvikling af havnen og en nærmere undersøgelse af siloforholdene. Særligt brandsikkerheden og siloernes visuelle påvirkning har optaget mange borgere, da planerne om silobyggeriet blev offentliggjort.
 
  • Forslag til ny lokalplan skal ifølge planloven offentliggøres i mindst otte uger, hvor borgere har mulighed for at komme med input. Herefter kan byrådet vedtage lokalplanen endeligt med evt. ændringer på baggrund af de indkomne høringssvar.