Nyt botilbud til hjerneskadede

Fredericia får nu et bostøttecenter for senhjerneskadede, og er et botilbuddet til voksne, der har fået en hjerneskade.

En hjerneskade kan komme af mange ting. Man kan f.eks. få en hjerneskade på grund af iltmangel efter et hjertestop, et slag i hovedet, en trafikulykke, en følger efter en kronisk sygdom eller efter et langt misbrug.

Fire lejligheder

Bostøttecentret er et midlertidigt tilbud, som borgeren kan visiteres til, hvis de har brug for den del af rehabiliteringen efter en hjerneskade, der omhandler bostøtte. På centret er der 4 selvstændige lejligheder med eget køkken og bad, fælleskøkken og andre fælleslokaler.

Indvies torsdag

Der er ansat tværfagligt personale på bostøttecentret, som alle har en neuropædagogisk baggrund. Desuden giver personalet også pædagogisk hjemmevejledning/bostøtte til borgere, der bor i eget hjem i kommunen.

Bostøttecentret indvies på torsdag.