TV der bevæger dig

Nyt påbud: Brændeskure skal fjernes

Fem brændeskure står for tæt på kysten og skal nu fjernes, selvom de er umulige at se fra stranden. Ministeren afviser at lave om på reglerne.

03:22

Dette brændeskur er et af fem, som Naturstyrelsen kræver fjernet. Klik på billedet, og se, om du kan se dem fra stranden.

Selv uden blade er det svært at få øje på brændeskurene

Dette brændeskur er et af fem, som Naturstyrelsen kræver fjernet.

1 af 4

Brændeskurerne står gemt bag tæt skov, og kan kun ses, hvis man befinder sig på ejerens grund. Alligevel skal brændeskurene fjernes, de strider nemlig imod Naturbeskyttelsesloven. Miljøministeren mener ikke, at det er nødvendigt at lave reglerne om.

- Reglerne er altså ikke mere firkantet, end at tre ud af fire ansøgninger om dispensation bliver imødekommet, siger miljøministeren Kirsten Brosbøl (S) til TV SYD.

På ejendommen, der er på 4 hektar, har ejeren opbevaret brænde de seneste 50-60 år. Ejeren synes, at reglerne bliver fortolket lige lovlig stramt og har ikke fjernet skurene på trods af advarsler. Naturstyrelsen vil nu overgive sagen til politiet.

 

FAKTA

Strandbeskyttelseslinjen ligger i åbne landskaber typisk 300 m fra kysten, i bebyggede områder typisk 100 m eller mindre fra kysten. Linjen er registreret i matriklen og er noteret i tingbogen på de enkelte ejendomme.

 

Du kan læse mere om Strandbeskyttelseslinjen på Naturstyrelsens egen side her

Mest sete på tvsyd.dk