TV der bevæger dig

Pas på over broerne, bilister

Vindfølsomme fartøjer frarådes at køre over Den nye Lillebæltsbro og Storebæltsbroen.