Penge på vej til fjernvarmeforbrugere

Trekantens Varmetransmissionsselskab (TVIS) har vundet sag mod Skat - og skal have 91 millioner retur. Pengene skal bruges på billigere varme

Landsskatteretten har fastslået, at TVIS siden 2006 på et urigtigt grundlag er blevet opkrævet afgifter for den overskudsvarme, selskabet køber af Shell Raffinaderiet i Fredericia.

Samlet drejer det sig om et beløb på 91 millioner kroner, som nu skal tilbageføres og i sidste ende gøre varmen billigere for forbrugerne.

Skat indførte i 2010 en ny afgiftsvurdering med tilbagevirkende kraft fra 2006. TVIS ankede afgørelsen og har nu fået ret.

Ifølge TVIS er det endnu for tidligt at sige præcist, hvordan forbrugernes fjernvarmepris bliver påvirket, men ifølge selskabets beregninger svarer det til ca. 1.800 kroner pr. husstand.

Derudover vil TVIS spare 8-9 millioner kroner om året - penge som også skal komme varmekunderne til gode.

I løbet af marts måned vil bestyrelsen for TVIS afgøre, hvordan og i hvilket tempo pengene skal betales tilbage til de fjernvarmeselskaber, som TVIS leverer varme til.

Da forsyningsselskaber er non-profit foretagener, skal alle penge tilbage til forbrugerne.

TVIS leverer fjernvarme til seks fjernvarmeselskaber i Trekantområdet eller det, der svarer til 183.000 borgeres varmeforbrug.

Skat har begrundet opkrævningen af afgiften med, at overskudsvarmen fra Shell skal ligestilles med varme fra et decentralt kraftvarmeværk, mens TVIS har fastholdt at der er tale om overskudsvarme, som udløser en lavere afgift.

Hvad er TVIS