Politiet udskriver bøder på 465.000 kroner efter kontrol af udenlandske lastbiler

På tre dage udskrev Tungvognscenter Syd ved Sydøstjyllands Politi bøder på tilsammen 465.000 kroner til udenlandske vognmænd og danske virksomheder.

Tungvognscenter Syd ved Sydøstjyllands Politi indledte året med at gennemføre målrettede kontroller med fokus på udenlandske lastbilers ulovlig kørsel i Danmark - den såkaldte cabotagekørsel.

Kontrollerne kørte over tre dage, og alt i alt blev der udstedt bøder til udenlandske vognmænd og danske virksomheder for omkring 465.000 kroner for en række overtrædelser af bl.a.  cabotagereglerne. 

Kontrollerne blev foretaget ved Horsens, Fredericia, Taulov, Padborg og Sønderborg. 

Der blev også rejst manglende beviser/fragtbreve, fejl og mangler ved de påkrævede beviser/fragtbreve, vejbenyttelsesafgift samt fejl og mangler ved køretøjerne. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Under kontrollen blev blandt andet en lastbil med en 45-årig filippinsk chauffør standset. Da medarbejdere fra Tungvognscenter Syd undersøgte lastbilen og de tilhørende dokumenter, viste det sig, at chaufføren, der kørte for en større dansk-polsk virksomhed, havde kørt flere cabotageture, end det er tilladt. Derudover var der mangler i dokumentationen. Det gav en samlet bøde på 65.000 kroner. Bøden blev betalt, hvorefter lastbilen kunne køre videre.

En rumænsk lastbil blev også vinket ind til kontrol, hvor det viste sig, at den 46-årige rumænske chauffør, der kørte for en dansk speditørvirksomhed, også havde kørt flere cabotageture, end det er tilladt. Han havde derudover heller ikke dokumenterne i orden – noget manglede og andet var der fejl i. Det gav også en bøde på 65.000 kroner, som blev betalt, og lastbilen kunne køre videre.

Udover at de udenlandske vognmænd, der havde overtrådt reglerne, skulle betale en sikkerhedsstillelse i de enkelte sager, blev fire danske selskaber sigtet for medvirken til overtrædelserne. 

Tungvognscenter Syd