TV der bevæger dig

Politikere forhøjer sparekrav

Politikerne i Fredericia Kommune har efter et budgetseminar i weekenden forhøjet sparekravet til næste år fra 60 mio. til 100 mio.kr. Alle partier har tilkendegiveet, at de er enige i det nye sparemål.

Fredericias borgmester, Thomas Banke (V) regner med at politikerne trækker i arbejdstøjet.

Borgmester Thomas Banke (V) understreger, at budgetforslaget ikke er udtryk for, at der på nuværende tidspunkt er politisk enighed om de konkrete spareforslag, som fremgår af direktionens forslag.

I arbejdstøjet

 - Nu har vi en to ugers høringsperiode, hvor alle skal have mulighed for at komme med deres bemærkninger til forslaget og de konkrete spareforslag. Når vi har studeret de indkomne bemærkninger, tager vi for alvor fat på de politiske forhandlinger. Og jeg håber meget, at vi kan nå frem til et bredt forlig, der kan sikre den nødvendige robusthed i kommunens budget for de kommende år. Jeg vil arbejde intenst for at skabe et økonomisk bæredygtigt forlig med bredest mulig
politisk opbakning. Vi skal alle have arbejdstøjet på i den kommende tid, siger Thomas Banke.

Fyringer

Besparelser på 100 mio. kr. kan ikke klares uden afskedigelser - eller nedlæggelse af stillinger. Borgerne må også indstille på ringere service på flere områder.

Udgifterne til kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension presser kommunens økonomi. Stigende udgifter til børn, unge, ældre og voksne handicappede for 15 mio. kr. giver også en manko i regnskabet.

I høring i to uger

Budgetforslaget sammen med direktionens sparekatalog sendes i høring blandt kommunens personale, brugere, interesseorganisationer m.fl. frem til 15. september. Det endelige budget vedtages i byrådet fredag d. 7. oktober.