TV der bevæger dig

Politikere vil følge oprydning af Shell-olie

I løbet af kort tid sættes et anlæge i gang, som skal opsamle den olie, som siver ud ved Østerstrand i Fredericia og ud i Lillebælt. Samtidig vil politinerne i regionen have en følgegruppe til at holde øje med oprydningen.

02:24

1 af 2

Det er formanden for Region Syddanmarks miljøudvalg, Jørn Lehmann Petersen (S), der tager initiativ til at oprette en politisk følgegruppe i sagen om olieforurening fra Shells terminal i Fredericia.

- Både Region Syddanmark og Fredericia Kommune er selvfølgelig meget interesseret i, at forureningen ved havneterminalen og Østerstrand fjernes på den bedst mulige måde. Derfor er det naturligt, at myndighederne nu formelt etablerer en politisk følgegruppe, så vi så tæt som muligt kan følge, hvordan det går med opsamlingen af olien, siger Jørn Lehmann Petersen.

Han er formand for udvalget med det lange navn, for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark, som har ansvaret i sagen. På teknisk plan er der allerede et samarbejde mellem region, kommune og Miljøstyrelsen. Og det ønsker Jørn Lehmann Petersen suppleret med et politisk følgegruppe.

Forureningen antages at stamme tilbage fra 1985, hvor der blev konstateret en massiv olieforurening og udsivning til Østerstrand.

Dengang foretog Shell en oprensning.

Miljøstyrelsen, der er myndighed for Shell-raffinaderiet og havneterminalen, har vurderet, at Shell ikke kan påbydes at fjerne forureningen.

Det glæder dog formanden for Miljø- og Energiudvalget i Fredericia Kommune, Christian Bro (S), at Shell har valgt at gå ind i sagen på frivillig basis, når nu Miljøstyrelsen mener, at den ikke kan udstede et påbud om oprydning.

Enhedslistens miljøordfører, Per Clausen, ønsker myndighedernes sagsbehandling undersøgt. Han beder miljømnister Kirsten Brosbøl (S) om, at der laves en undersøgelse af sagen.

- Hvordan kan en sådan forurening få lov til at brede sig i årtier, uden at myndighederne griber ind, og uden at man gør offentligheden opmærksom på problemerne, skriver han i en pressemeddelelse.

Per Clausen mener, at Shell har det moralske ansvar for at rydde op, selv om juraen måske siger noget andet.

Mest sete på tvsyd.dk