Pris til Fredericia Kommune

Fredericia Kommune har i dag med projektet "Længst Muligt i Eget Liv" vundet Kommunernes Landsforenings innovationspris.

Projektet, der også er kendt som "Fredericia-modellen", sætter ældre i stand til selv at klare hverdagen, og det har vist sig, at give den enkelte større livskvalitet.

Projektet giver genoptræning til de ældre, der så i nogle tilfælde kan undvære hjemmehjælp. Dermed sparer kommunen penge, og de ældre får tilfredsstillelse ved i højere grad at kunne klare sig selv.
En række kommuner har allerede kopieret ideen fra Fredericia