TV der bevæger dig

Raffinaderiet ryger

Opstart  af Shell-Raffinaderiet i Fredericia kan i weekenden give sig udslag i ekstra røg og flammer fra raffinaderiet.  

Raffinaderiet bliver startet op igen efter en uges planlagt rengøring og rutinemæssig inspektion kan her i weekenden give anledning til ekstra flaring (flamme i fakkeltårnet) og røg fra raffinaderiets skorsten, ligesom der kan forekomme enkelte lugtgener.   
   

Shell-Raffinaderiet vil forsøge at minimere generne, og vi beklager på forhånd, siger kommunikationschef Regitze Reeh fra Shell.
Fredericia Kommune og brandvæsenet er informeret om aktiviteterne på raffinaderiet.

Hvad er flaring?

En af procesanlæggets absolut vigtigste sikkerhedsforanstaltninger er raffinaderiets fakkeltårn. Fakkeltårnet fungerer som en sikkerhedsventil med det formål at brænde overskydende gasser af og dermed sikre, at trykket i raffinaderiets produktionsanlæg ikke bliver for højt. Normalt har raffinaderiet kun en lille vågeflamme, men under visse driftsforhold kan flammen blive større. Raffinaderiets mål er, at flammen skal være så lille som muligt.

   
 
 .