Så er der igen fri sejlads på Lillebælt

De sidste luftledninger over Lillebælt er i dag nedtaget. Og da nedtagningsarbejdet er gået som forventet, bliver de sidste to lukkedage af Lillebælt ikke aktuelle.

- Vi har været heldige med vejret, og har derfor kunnet udnytte alle lukkeperioder. Derudover har nedtagningen flasket sig, og tingene er gået, som vi har planlagt dem, siger projektleder Bjarke Jensen fra Energinet.

Ingen områder af Lillebælt bliver altså afspærret hverken den 24. eller 26. juni som først varslet.

Lillebælt har været spærret ad flere omgange fordi Energinet skal fjerne de fire højspændingsmaster, hvor højspændingsledninger krydser Lillebælt. Først skal de tons tunge ledninger ned. Det sker ved at fire dem ned på bunden af bæltet, hvorefter de rulles op på den jyske side af bæltet.

Næste skridt er at pille de sidste fire master ned ? to jyske og to fynske. Her nedtages masterne på jyllandssiden i august, mens de fynske master nedtages i august/september.