Se Video: Blå March i Fredericia

160 nyuddannede gardere gik i dag march gennem byen.

Den Kongelige Livgarde har tradition for at fejre afslutningen på deres værnepligt med en Blå Fest og en Blå March et sted i Danmark.

Her til formiddag mødtes de nye gardere med den lokale Garderforening. Hvorefter de marcherede rundt i byen med tambourmusik i spidsen.

Senere i dag går turen så til Munkebjerg, hvor den afsluttende Blå Fest den skal holdes.

De nyuddannede gardere starter mandag den 14. juli op på den del af deres værnepligt, hvor de skal gå vagt ved de Kongelige Palæer og Slotte samt på Livgardens kaserne i København.

Gardere går march i Fredericia

Varighed: 0:35