TV der bevæger dig

Shell har en plan der skal afskaffe stanken i Fredericia

Shell i Fredericia skal investere over 40 millioner kroner, hvis spildevandsrensningen fremover skal være lugtfri. Det fremgår af en redegørelse, som Shell har afleveret til Miljøstyrelsen, skriver Fredericia Dagblad.

Lugtfri raffinaderi koster millioner

En 30 sider lang redegørelse kommer med konkrete forslag til, hvordan lugten den kan fjernes. Nogle tiltag kan gennemføres med det samme, andre vurderes at tage flere år.

Lugten fra raffinaderiet har flere gange fået naboer til at klage og Miljøstyrelen har tidligere indskærpet, at lugtgenerne de skal fjernes.

Shell har allerede brugt millioner på at rense to store spildevandsbassiner for slam siden forsommeren.