Shell Raffinaderiet i Fredericia er solgt

Shell har nu underskrevet en aftale med Dansk Olieselskab ApS om salg af selskabet A/S Dansk Shell, der inkluderer Shell Raffinaderiet i Fredericia.A/S Dansk Shells omkring 240 medarbejdere forbliver ansat i selskabet ved ejerskiftet.

I handlen, der er værdisat til omkring 80 mio. USD inkl. driftskapital (ca 535 millioner danske kroner), indgår også en langsigtet forsyningsaftale, der bl.a. omfatter levering af råolie fra Shell til raffinaderiet. 

Dansk Olieselskab ApS er et nystiftet selskab, der ledes af adm. direktør Lars Clausen, 57. Lars Clausen har tidligere tilbragt 20 år af sin karriere i Shell-gruppen, herunder bl.a. som adm. direktør for Shell i Danmark. Dansk Olieselskab ApS ejes af Bahia Capital ApS under ledelse af Tommy Frank. Opkøbet af A/S Dansk Shell støttes af en række investorer.

quote

Shells muslingeskal og brændstofprodukter forbliver på de danske veje.

kommunikationsdirektør Jesper Brieghel.

Det oplyser Shell i en pressemeddelelse.

A/S Dansk Shells omkring 240 medarbejdere forbliver ansat i selskabet ved ejerskiftet. Den endelige overdragelse af A/S Dansk Shell til Dansk Olieselskab ApS forventes at ske i 2017 under forudsætning af myndighedernes godkendelse.

Salget af Shells raffinaderivirksomhed og tilhørende Trading and Supply-aktiviteter kommer i forlængelse af frasalget tidligere på året af Shells danske servicestationer og aktiviteter vedrørende salg af brændstoffer til industri, erhvervskunder og luftfart. 

Shell raffinaderi overgår nu til Dansk Olieselskab A/S.
Shell raffinaderi overgår nu til Dansk Olieselskab A/S.

- Shells globale strategi er at koncentrere disse typer af virksomhed på de større vækstmarkeder, hvor vores forretningsmodel er mest konkurrencedygtig. Ikke desto mindre forbliver Shells muslingeskal og brændstofprodukter på de danske veje. Mere end 200 tankstationer over hele Danmark drives fortsat som Shell-stationer, blot under nyt ejerskab, siger kommunikationsdirektør Jesper Brieghel fra Shell.

Shells  ejerandel på 36,8 procent i Dansk Undergrunds Consortium, der er den største producent af olie og gas i den danske del af Nordsøen, er ikke berørt af frasalget.