Shell skal begrænse luftforurening

Shell får en frist på tre år til at fjerne massiv forurening af giftige oliedampe fra udskibning af råolie fra havnen i Fredericia.

Miljøcenter Odense lægger op til, at Dansk Shell skal fjerne 85 procent af forureningen.

Hvert år slipper 4.000 ton giftige oliedampe ud, oplyser Dansk Miljøteknologi, som en række miljøteknologiske virksomheder står bag.

Forureningen består af kulbrinter, som generer menneskers luftveje, skader plantelivet, forsurer vandløb og medvirker til skovdød.

Degasnings-anlæg

Shell har i forvejen et degasnings-anlæg på raffinaderiet, som fjerner 10.000 ton oliedampe. Forureningen skal nu reduceres yderligere.

I et oplæg til en ny miljøgodkendelse af virksomheden lægger Miljøcenter Odense op til, at 85 procent af forureningen skal fjernes.

Luftforureningen har været kendt siden 1990'erne, men trods flere tilløb er det ikke blevet til et indgreb mod Shell og DONG, som fører råolie fra Nordsøen frem til raffinaderiet i Fredericia.