TV der bevæger dig

Shells salg af raffinaderiet i Fredericia er gået i vasken

Salget af Shell Raffinaderiet i Fredericia til Dansk Olieselskab bliver ikke til noget.

Salget af Shell Raffinaderiet i Fredericia til Dansk Olieselskab bliver ikke til noget.

Læs også Shell Raffinaderiet i Fredericia er solgt

Siden salgsaftalen blev indgået i september, har både Shell og Dansk Olieselskab arbejdet på at indfri aftalens forudsætninger for den endelige overdragelse af selskabet. Salgsprisen var anslået til mere end en halv milliard danske kroner.

Trods begge selskabers arbejde er salget ikke faldet på plads, og der bliver ikke noget ejerskifte.

Shell har nu indstillet sine salgsaktiviteter vedrørende A/S Dansk Shell og har ingen aktuelle planer om at markedsføre selskabet påny.

Bart Voet, Vice President for Shells industriproduktion i Europa, Afrika og Asien

- Vi er meget taknemlige for den tålmodighed og professionalisme, A/S Dansk Shell’s medarbejdere har udvist igennem denne proces. Shell har nu indstillet sine salgsaktiviteter vedrørende A/S Dansk Shell og har ingen aktuelle planer om at markedsføre selskabet påny, siger Bart Voet, Vice President for Shells industriproduktion i Europa, Afrika og Asien, i en pressemeddelelse om det mislykkede salg.

Der er mere end 200 ansatte på raffinaderiet i Fredericia, som Shell altså nu driver videre som hidtil.

 

Shell i Danmark

  • Shell har været aktiv i Danmark siden 1913 og beskæftiger i dag cirka 250 medarbejdere i København og Fredericia.
  • Shell Olie - og Gasudvinding Danmark B.V. er med 36,8 procent den største anpartshaver i Dansk Undergrunds Consortium, som producerer olie og gas i den danske del af Nordsøen.
  • Herfra føres råolien via en 320 kilometer lang rørledning til Shell Raffinaderiet i Fredericia, hvor den omdannes til blandt andet benzin, diesel, jetbrændstof, petroleum og fyringsolie.
  • Produkterne sælges fra raffinaderiet til en lang række brændstofselskaber, herunder Dansk Fuels A/S, der driver de mere end 250 bemandede og ubemandede Shell-stationer i Danmark.