Skærbækværket skal fyre med flis

En ny aftale mellem Trekantområdets Varmetransmissionsselskab, TVIS, og DONG Energy betyder, at et flisfyret anlæg tilknyttes værkets blok 3, så værket fremover primært vil bruge træflis som brændsel, når der produceres varme.

Bestyrelserne i Trekantområdets Varmetransmissionsselskab, TVIS, og DONG Energy har netop godkendt, at der kan indgås en ny varmeaftale for Skærbækværket frem til 2037. Aftalen underskrives af parterne onsdag eftermiddag.

- Vi er glade for, at varmeaftalen nu er på plads, og at der er truffet endelig beslutning om at investere i ombygningen. Det betyder, at Skærbækværket forventelig fra 2017 kan producere el og varme på biomasse, men samtidig har mulighed for at bruge gas som sekundært brændsel. Det sikrer en grøn og stabil forsyning, siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy.

TVIS betaler 80 pct. af anlægsomkostningerne og erhverver derved retten til varmekapaciteten fra Skærbækværket, hvilket er i tråd med TVIS' ønsker om at øge andelen af biomassebaseret varme til Trekantområdet.