Skraldekonflikt fortsætter

23.500 husstande i Fredericia får ikke hentet deres husholdningsaffald i denne uge.

Fredag morgen besluttede de 10 skraldemænd at fortsætte deres overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, der sker i protest mod arbejdsgiverens udspil til en ny akkord-aftale, oplyser Fredericia Dagblad.

Husejerne kan få afhentet en ekstra sæk, når konflikten slutter.

Renovationsarbejderne mødes først mandag morgen igen for at drøfte, om de går i arbejde igen eller fortsætter konflikten.

Det er vognmandsfirmaet P. Fournaise, der har kontrakt på renovationen.

Artikel om arbejdskonflikt på Fredericia Dagblads hjemmeside