Større blus på flammen fra Shell Raffinaderiet

I disse dage kan der være mere blus på flammen fra tårnet på Shell Raffinaderiet i Fredericia, der sætter anlægget i drift igen efter overstået vedligeholdelsesarbejde.

Shell Raffinaderiet har de seneste uger haft lukket flere af sine anlæg i processen på grund af planlagt vedligeholdelsesarbejde. Det arbejde er nu ved at være afsluttet, så alle anlæggene igen skal sættes i drift.

Dette er gået i gang i weekenden og fortsætter de kommende dage. Der vil derfor i perioder være mere flaring, som vil kunne ses som en større flamme fra flammetårnet, og der vil også kunne opstå lugt.

Shell Raffinaderiet vil dog driftsmæssigt forsøge at undgå og begrænse lugt og gener, som det også var tilfældet, da anlæggene blev lukket ned til vedligeholdelsesperioden.

Trafikken ind og ud fra raffinaderiet vil fremover også være markant mindre, nu hvor de mange eksterne håndværkere, eksperter og leverandører har afsluttet deres arbejde.

Flaring