TV der bevæger dig

Tonstunge sten skal sikre den gamle Lillebæltsbro

125.000 kubikmeter sten på 600 til 2000 kilo skal sikre den gamle Lillebæltsbro mod at sætte sig i den bløde Lillebælts-ler. Arbejdet blev sluttet fredag, fortæller Fredericia-Avisen.

00:33

Tonstunge sten er placeret rundt om bropillerne.

Den snart 80-årige bro har sat sig 75 centimeter siden den blev bygget.

I et år har to mand døgnet rundt overvåget den gamle Lillebæltsbro.

1 af 4

TV SYD har tidligere fortalt om den forstærkede overvågning. I foråret satte Vejdirektoratet advarselsblink i hver ende af den snart 80-årige bro.

Broen har allerede i nogle år været døgnovervåget for at opdage eventuelle sætninger ? eller revner i tide. Med beredskabsplanen fra marts kan broen lukkes for både bil og tog-trafik på ti minutter.

Den gamle Lillebæltsbro er bygget på plastisk ler, som giver særlige "geotekniske udfordringer". Men der er ikke umiddelbar risiko for at den gamle bro falder sammen. Faktisk er broen sunket 75 centimeter, siden den blev bygget i 1935. Det er helt efter beregningerne.

- På baggrund af analyser udført af henholdsvis Femern A/S og Aalborg Universitet blev Banedanmark i 2012 opmærksom på, at der på grund af de specielle egenskaber, der er i det plastiske ler i Lillebælt, er en risiko for, at broen fortsat vil sætte sig. Derfor blev det besluttet, at lave en forstærkning af Lillebæltsbroens fundering, skriver Fredericia-Avisen.

Og det er det arbejde, som nu er afsluttet. De 125.000 kubikmeter sten er placeret rundt om de fire bropiller i bæltet.

Ekspertgruppen fortalte sidste år, at der er en lille risiko for at broen kan vælte. Derfor blev den skærpede overvågning sat i værk, hvor Falck døgnet rundt har to mand på vagt ? i Middelfart og Fredericia ? til at holde øje med de elektroniske måleinstrumenter. Det beredskab koster 450.000 kr. ? om måneden.

Skibet Aase Madsen i gang med at sikre Den gamle Lillebæltsbro med sten.

Mest sete på tvsyd.dk