Toptrænede ældre sparer hjemmehjælp

Med Fredericia som forbillede er der startet noget, der ligner en revolution i ældreplejen i Danmark.

90 procent af alle landets kommuner har nu ifølge en rundringning, som fagforbundet FOA har lavet, planer om at efterligne projekt "Længst Muligt i Eget Liv".

Beregninger fra Dansk Sundhedsinstitut tyder på, at samfundet kan spare flere milliarder kroner på ældreplejen om året, hvis alle kommuner investerer i systematisk genoptræning og rehabilitering af de ældre, sådan som man har gjort i Fredericia.

Erfaringerne fra Fredericia viser, at genoptræning ofte har en forbløffende effekt uanset hvilken alder, personen har.
93-årige Søren Madsen fik før genoptræningen hjemmehjælp både morgen, middag og aften. Efter genoptræningen kunne han klare sig selv stort set uden hjælp.

- Før træningen blev jeg hurtigt forpustet. Når jeg lavede lidt, slog hjertet temmelig hurtigt, men det fortog sig efterhånden, fortæller Søren Madsen, som var en af de første, der fik gavn af initiativet.
Efter cirka et års tid, hvor han kun har haft brug for hjælp til støvsugning, er han i dag igen blevet mere svækket efter et par lungebetændelser og får derfor igen mere hjælp.

Hjemmetrænere

Selv om de 13 uddannede hjemmetrænerne i Fredericia kun er nået ud til cirka halvdelen af de borgere, der modtager hjemmehjælp, er den økonomiske og menneskelige gevinst så overbevisende, at stort set alle øvrige kommuner i Danmark vil gøre det samme.

- Interessen er overvældende. Vi er nærmest ved at blive væltet om kuld, og der er også begyndt at komme folk fra udenlandske kommunersiger rehabiliteringschef i Fredericia Louise Thule Christensen.

Hos Ældre Sagen er man imidlertid bekymret for, at mange kommuner vil indføre i en "discount-udgave".

- Det er ærgerligt, at en idé som denne her slår igennem på et tidspunkt, hvor kommunerne er meget økonomisk pressede, siger chefkonsulent for Ældre Sagen, Olav Felbo.

Selvom han mener, at Fredericia Kommune gør det godt, vil han gerne se en mere grundig evaluering af, hvordan brugerne har oplevet det.
Ifølge Søren Madsens egne ord er han et godt eksempel på, at den nye rehabiliteringsstrategi virker.

- I begyndelsen gik jeg med rolator, men pigerne fik mig ud og gå ture, og til sidst kunne jeg klare mig med en stok. De blev ved med at opmuntre mig til at gøre noget mere. Det er en god indsats, de gør. De får folk til at komme i gang, siger han.

Fakta

* Siden Fredericia Kommune i oktober 2008 gik i gang med projekt "Længst Muligt i Eget Liv", er antallet af hjemmeplejebesøg, hvor der ydes personlig pleje og praktisk hjælp, faldet med hele 23 procent. Det samlede antal timer, som hjemmehjælperne bruger på besøgene, er faldet med 20 procent.

 * Ved indgangen til 2011 var cirka halvdelen af de borgere, der modtager hjemmehjælp i Fredericia, omfattet af projektet.
 * Ifølge beregninger fra Dansk Sundhedsinstitut medførte projektet allerede i 2010 en besparelse på cirka 15 millioner kroner.

 * 9 af 10 kommuner har ifølge en rundringning, som fagforbundet FOA har foretaget, planer om at udvikle deres ældreområde ud fra en den rehabiliteringstankegang, som bliver praktiseret i Fredericia.

 * "Længst Muligt i Eget Liv" går ud på at tilbyde genoptræning/rehabilitering til alle ældre, der allerede modtager hjemmehjælp, ældre der har anmodet om det, og ældre, der udskrives fra hospital. Træningen foregår i hjemmet sammen med en uddannet person, en såkaldt hjemmetræner.

 * 45 procent af de nye borgere, der efterspørger hjemmehjælp, bliver i dag fuldstændig selvhjulpne mod tidligere fem procent.

 * Fredericia Kommune modtog i november 2010 Kommunernes Landsforenings Innovationspris for projektet.

Kilder: Fredericia Kommune, Danmarks Statistik, Dansk Sundhedsinstitut, fagforbundet FOA.