TV der bevæger dig

TRE-FOR nedlægger 85 stillinger

Energiselskabet TRE-FOR nedlægger 85 stillinger efter tab og fejlslagne investeringer, der har betyder store nedskrivninger.

Forhandlinger mellem arbejdsgiver og arbejdestager i TRE-FOR har nu resulteret i at 85 stillinger bliver nedlagt, hvoraf de 29 sker ved ikke at genbesætte stillinger ved naturlig afgang. Opsigelserne blev effektueret tirsdag.

Orienteret i dag onsdag

TRE-FOR led store tab i 2011. Ialt 350 mill. kr. "som hovedsagligt skyldes en regnskabsmæssig nedskrivning af bredbåndsinvesteringen. TRE-FOR Entreprise tegner sig dog for et stort tocifret milliontab", skriver TRE-FOR i en pressemeddelelse.

Den samlede medarbejderstab er i dag blevet orienteret om forhandlingsresultatet.

Kritik af ledelsen

Ledelsen i TRE-FOR har tidligere været kritiseret for at være for at satse på en række forretningsområder, der ikke ifølge kritikerne ikke umiddelbart hørte til et energiselskab. Kritikken, der både er kommet fra repræsentantskabet og private virksomheder, har også gået på, at satsningerne ikke har givet det ønskede økonomiske resultat.

TRE-FOR vil meget

TRE-FOR er et multienergiselskab, som omsætter for ca. 2 mia. kr. om året. TRE-FOR er én af Trekantområdets største arbejdspladser med ca. 620 medarbejdere.

Selskabet tilbyder energirådgivning, sælger el og naturgas, løser entrepriseopgaver inden for el, vvs, ventilation, fiberteknik, automatik, klimastyring, køleteknik, brandalarmssikring og adgangskontrolsystemer over hele landet - og leverer el, fjernvarme, fibernet og rent drikkevand til Trekantområdet og Fyn.