Tvivl om sikkerhed ved byggeri på havnen

Fredericia Kommune vil byugge 64 nye boliger 400 meter fra Shell-terminalen på havnen. Nu bliver der rejst tvivl om sikkerheden.

Bjarne Engelbrecht Larsen, borger i Fredericia, er ikke tilfreds, og det har skrevet i et brev til kommunen. Han mener, at projektet dækker over, at Fredericia Kommune vil bruge projektet som en rambuk til et nyt byggeri, der kommer endnu tættere på Shell-terminalen, nemlig den gamle Kemira-grund og den grund, skibsværftet nu forlader.

Betænkeligt

Englbrecht mener, det ikke er tilstrækkeligt belyst, om der er en risiko ved at bo i området. Lige nu bor der godt 100 personer i området, og deres sikkerhed er i fokus. Nu skal der bo mere end det dobbelt antal beboere, og det bliver usikkerheden ikke mindre af. 
    
- Det er betænkeligt og særegent, at der ikke er taget udgangspunkt i særlige forsigtigheds principper med en så kraftig udbygning indenfor en så markant risiko-zone, skriver Engelbrecht.  Ud over det kunne man få den opfattelse at Fredericia Kommune, under ledelse af det siddende byråd, med en ?særbehandling af? lokalplanforslag nr 311, der tilsidesætter alle de forsigtigheds-principper, der bør og skal ligges til grund for enhver udbygning af et eventuelt kommende boligområde.

Forurening

Han finder det også betænkeligt, at Fredericia Kommune vil opføre boliger, som falder helt ved siden af den eksisterende byggestil i området. Endelig peger han på, at området er særkt forurenet, ligesom der er konstateret afdampning af Benzen og klorerede opløsnings midler.

Der forekommer såvel Cadmium, Nikkel, Bly, mm. Dette kan under et, ikke alene udgøre en sundhedsskadelig grænsende men også helbredstruende risiko for fremtidige beboere såvel som besøgende til beboelsen.

Engelbrecht vil have den forurenede jord kørt væk. Endelig rejser han det spørgsmål, om det er rigtigt at lade Fredericia Kommune være tilsynsførende på et byggeri af denne karakter, eftersom kommunen ikke kan være upartisk.