TV der bevæger dig

Udvider gods-terminal i Taulov

Banedanmark er gået igang med at udvide kombiterminalen i Taulov. Udvidelsen betyder, at terminalen kan ekspedere 50 pct. flere containere end i dag.

Kombiterminalen i Taulov kan rumme 600 af de store containere. Med udvidelsen bliver der plads til 300 flere.

Mere gods flyttes fra lastbiler over til tog - og omvendt.

Arbejdet med at lave en udvidelse til kombiterminalen gik igang i dag.

1 af 3

 Udvidelsen er færdig til december.

500 meter nye spor

Terminalen anlægges på ubeboede arealer halvanden kilometer øst for Taulov. Der skal lægges et nyt jernbanespor på ca. en halv kilometer. Udvidelsen er på 5000 kvadratmeter.

Fra vej til bane

- I Banedanmark arbejder vi på at sikre gode rammer for at så meget gods som muligt kan transporteres på jernbanen. Derfor er jeg også tilfreds med, at udvidelsen af terminalen i Taulov vil medvirke til, at det er ekstra attraktivt at flytte gods via jernbanen, siger adm. direktør Jesper Hansen, Banedanmark.

Udvidelsen vil betyde, at terminalen får en øget kapacitet på 300 TEU (20-fodscontainere) oven i de 600 TEU, som der er plads til i øjeblikket.

Arbejdet finansieres af en pulje på 66 mio. kroner, som Folketinget har bevilliget til udvidelse af kombiterminalerne i Taulov og Høje-Taastrup.
Terminalen bliver frem til 2020 drevet af DB Schenker Rail Scandinavia, som også forestår driften af den netop udvidede kombiterminal i Høje Taastrup.

Etableringen af kombiterminalen i Taulov omfatter:
Etablering af opstillingsplads på 5.000 m2
450 meter nyt spor
Ca. 500 meter nyt hegn
Ny adgangsport med selfgate
Ny adgangsvej