Serie Genbrugsbutikken

28:00

Dette afsnit

Genbrugsbutikken (6:8)

I Affaldsselskabet Vendsyssel Vest, AVV's, genbrugsbutik er Chris Pedersen ansat som ting-finder. Hver dag kontrollerer han containerne for at se, om folk at har smidt ting ud, som kan sælges eller bruges i butikken.

AVV har flere værksteder, hvor de ansatte er i flexjob, på sygedagpenge eller arbejdsprøvning. De upcycler genbrugsmaterialer og fremstiller hundepuder, indkøbsnet, sofapuder og meget andet. På den måde upcycles også de menneskelige ressourcer, og med succes er flere er tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Afsnit