Grænsekontrol forlænges i seks måneder

Den danske regering har fredag besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol for en periode på seks måneder - nu med frygten for terror som begrundelse.

Den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse opretholdes i yderligere seks måneder. Vurderingen er nu primært begrundet i den alvorlige terrortrussel mod Danmark.

- Det er lykkedes regeringen at bringe indrejse- og asyltallet ned på et lavt niveau, og det glæder jeg mig over. Når det er sagt, så er der stadig en alvorlig terrortrussel mod Danmark og et væsentligt pres på Europas ydre grænser. Derfor mener regeringen, at grænsekontrollen er nødvendig for at værne om Danmarks sikkerhed, siger Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg om baggrunden for fortsat at udføre stikprøvekontrol ved indrejse.

Den danske regering har derfor i dag orienteret Europa-Kommissionen og de øvrige Schengenmedlemsstater om beslutningen.

Se regeringens brev til Europa-Kommissionen 

Grænsekontrol siden 2016