Grænsekontrollen udløber tirsdag

Tirsdag skal politikerne igen vurdere, om den midlertidige grænsekontrol skal forlænges.

Efter syv uger med stikprøvekontrol ved den dansk-tyske grænse, skal regeringen tirsdag afgøre, om kontrollen skal fortsætte eller stoppes.

Det er muligt at forlænge grænsekontrollen, men fra EU lyder der nu en opfordring til, at de midlertidige grænsekontroller skal rulles tilbage hurtigst muligt.

Danmark og de øvrige medlemmer af Schengen-samarbejdet kan dog, i følge et grænsekodeks, indføre grænsekontrol i op til ti dage i første omgang.

Herefter kan den forlænges med perioder på 20 dage, indtil der er gået to måneder. Og kontrollen kan yderligere forlænges med 30 dage ad gangen i op til et halvt år.

Men selv, når de  i alt otte måneder, som kodekset giver tilladelse til, er løbet ud, kan grænsekontrollen forlænges i alt i op til to år, hvis det bliver vurderet, at de indre grænser vil være truet uden kontrol.