TV der bevæger dig

Sådan bliver den øgede kontrol ved grænsen

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen fra Haderslev glæder sig over den kommende øgede overvågning af den danske landegrænse. Her kan du se, hvordan den nye grænsekontrol bliver.

I november besøgte Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, grænselandet. Nu kan han glæde sig over, at Dansk Folkepartis krav om øget grænsekontrol er imødekommet.

Regeringen og Dansk Folkeparti øger med finansloven for 2018 den midlertidige grænsekontrol, som blev indført 4. januar 2016. 

Det er der stor tilfredshed over hos Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen fra Haderslev.

- Sikke en god finanslovsaftale! Flere politibetjente, styrket grænsekontrol, jubler Peter Kofod Poulsen på Twitter.  

Hans glæde skyldes, at der skal etableres kontrolbokse ved grænseovergangene i Frøslev, Padborg, Kruså og der opstilles fastmonterede automatiske nummerplade-skannere ved samtlige 13 grænseovergangssteder ved den dansk-tyske-grænse, der kan passeres i køretøjer.

Grænsekontrollen øges

  • Der etableres kontrolbokse ved grænseovergangene i Frøslev, Padborg, Kruså, Rødby Havn og Gedser samt overdækning af kontrolområderne i Rødby Havn. Det afsættes der 1,1 millioner kroner til i 2018 og 1,4 millioner kroner årligt til fra 2019 til 2021.
  • Ved de øvrige 10 grænseovergange udføres kontrollen af sektorpatruljer, som i uniformerede patruljebiler skal gennemføre stikprøvekontroller. De suppleres efter behov af særlige indsatser som betjente i civile køretøjer, overvågning fra luften og patruljefartøj fra flåden.
  • Der etableres fastmonteret automatisk nummerplade-skannere ved samtlige 13 grænseovergangssteder ved den dansk-tyske-grænse, der kan passeres i køretøjer.
  • En pulje på 10 millioner kroner i 2018 målrettes politiets indsats ved de grænseovergange, der ikke er døgnbemandet. Pengene kan eksempelvis gå til patruljering og udstyr.
  • En pulje på 10 millioner kroner årligt fra 2018 og frem går til politiets kriminalitetsbekæmpende indsats i de grænsenære områder.
  • En reserve på 95 millioner kroner i 2018 afsættes til merudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne.
  • Der afsættes også 90 millioner kroner årligt fra 2018 og frem til en styrket indsats ved Danmarks ydre Schengen-grænser.

Kilder: Finanslov 2018.